สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ" ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

บรรยายโดย Prof.Dr.Kittisak Jermsittiparsert จาก School of Business Administration, Henan University of Economics and Law และ รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ทุกบทความที่ผ่านการอบรมครั้งนี้ จะได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ซึ่งดัชนีใน ISI หรือ Scopus (ชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม)

ค่าอบรมเพียง 5,000 บาท(บุคลากรของ มรภ.มหาสารคาม รับส่วนลด 20% บุคลากรของหน่วยงานที่มีความร่วมมือ (MoU) กับสมาคมฯ รับส่วนลด 10%)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุทัศน์ แจ้โพธิ์ โทร 0805972894 และสมัครได้ทาง https://www.facebook.com/arm.red.94

ไฟล์แนบ
Facebook สถาบันวิจัยและพัฒนา