สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

โครงการประกวดนวัตกรรมเพื่อสังคม

วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย เชิญชวนคณาจารย์นักวิจัย และนักศึกษา เข้าร่วมประชุมรับฟังรายละเอียดการประกวดนวัตกรรมเพื่อสังคม "แค่ใจก็เพียงพอ" และโจทย์กติกาการส่งผลงาน เข้าร่วมการแข่งขันในวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 - 11.00 น. ณ ห้องประชุม Mini Theater ชั้น 4 อาคาร 6  สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สมัครได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1_JMye_hHW1FnEBnlgFNyrKPTcrclH9YUjeSFKhhbS_D_sg/viewform ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2563

ไฟล์แนบ
Facebook สถาบันวิจัยและพัฒนา