หน้าแรก รายละเอียดข่าว

การประชุมเสวนา เรื่อง “ลิขสิทธิ์ ยุคเทคโนโลยีดิจิทัล”

00
1st Image

การประชุมเสวนา เรื่อง “ลิขสิทธิ์ ยุคเทคโนโลยีดิจิทัล”

ภานในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560" 

วันที่ 25 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมขนาดกลาง โรงแรมเซ็นทาราแกรนฯ กทม.