หน้าแรก รายละเอียดข่าว

การสร้างมาตรฐานการวิจัยและนวัตกรรมระดับสากล

00
1st Image

การประชุมเสวนา เรื่อง “การสร้างมาตรฐานการวิจัยและนวัตกรรมระดับสากล” วันที่ 27 สิงหาคม 2560 ณ ห้อง World Ballroom ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนฯ กทม.