หน้าแรก รายละเอียดข่าว

งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2

00
1st Image

งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 (The 2rd International Conference of Multidisciplinary Approaches on Sustainable Development Goals) ระหว่างวันที่ 28-29 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมวินด์เซอร์ สวีท แอนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://dept.npru.ac.th/unsdgs2017/