หน้าแรก รายละเอียดข่าว

โครงการ สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 6

00
1st Image

สำนักงานคณะกรรมการนักวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้กำหนดจัดโครงการ "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 3-7 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

กำหนดการ (คลิดเพื่อดูรายละเอียด)

รายละเอียดเพิ่มเติม  (คลิดเพื่อดูรายละเอียด)