หน้าแรก รายละเอียดข่าว

เปิดรับทุนโครงการ พวอ. รอบ 2/60

00
1st Image

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานกองทุนการวิจัย (สกว.) ได้เปิดรับสมัครทุน พวอ. ดังนี้

1. ทุน พวอ. ระดับปริญญาโท-เอก

2. ทุนนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม-IRF

3. ทุนเสริมสร้างงานวิจัยอุตสาหกรรม - SuRF