หน้าแรก รายละเอียดข่าว

ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกของ NRF ประจำปี 2560

00
1st Image

ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกสำหรับนักวิจัยชาวต่างชาติ ประจำปี 2560 (2017 Postdoctoral Fellowship Program for Foreign Researchers)

รายละเอียดเอกสารดังนี้

1. สรุปทุนโครงการทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกสำหรับนักวิจัยชาวต่างชาติ ประจำปี 2560 

2. ขั้นตอนการขอรับทุน

3. Program Announcement ซึ่งประกอบด้วย Annex 1,2 และ 3