หน้าแรก รายละเอียดข่าว

ขอเชิญร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการ Education ICT Forum 2020

00
1st Image

ขอเชิญร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการ Education ICT Forum 2020 วันที่ 28-29 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ห้องประชุมวายุภักษ์2 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามข้อมูลได้ที่ คุณพิมพ์ภัสรา กนิษฐสุต โทร 02-661-7750 ต่อ 221, 222 และ 223 โทรสาร 0-2661-7757
อีเมล: Pimphatsara@absolutealliances.com

https://www.aprilseries.com/