หน้าแรก รายละเอียดข่าว

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 6

00
1st Image

แจ้งเลื่อนการจัดโครงการ

เนื่องจากสถานการณ์โรคติดต่ออันตรายร้ายแรง ไวรัส COVID-19 เพื่อความปลอดภัยของท่านผู้บริหารทุกท่าน ทางสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้จึงขออนุญาตเลื่อนการอบรมออกไปเป็น

จึงขออภัยมา ณ โอกาสนี้

https://il.mahidol.ac.th/sotl6/index.php