หน้าแรก รายละเอียดข่าว

โครงการ มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 8 ประจำปี 2563

00
1st Image

โครงการ มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 8 ประจำปี 2563
(Regional Research Expo 2020)
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ลำรางทุ่งกะโล่ จังหวัดอุตรดิตถ์

 

http://www.researchexpo.uru.ac.th/