หน้าแรก รายละเอียดข่าว

ตัวอย่าง OKR ของข้อเสนอชุดโครงการวิจัย ที่ได้รับทุนวิจัยประจำปี 2563 ทุนวิจัย flagship

00
1st Image

สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ขอข้อเสนอชุดโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชรวมทั้งของราชภัฏเชียงใหม่

ที่ได้รับทุนวิจัยประจำปี 2563 มาให้วิทย์นักวิจัยของราชภัฏเชียงใหม่ทุกท่านได้ศึกษาเพื่อประโยชน์ในการขอทุนวิจัย flagship ในปีหน้า