ข่าวประชาสัมพันธ์จากสถาบันวิจัยฯ
  กำลังโหลด...

  
Weblink
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 •    แสวงหานักวิจัยร่วมโครงการ
 •    ม.นเรศวร จัดอบรมการใช้โปรแกรม R เพื่อการวิจัย รุ่นที่ 2
 •    มรภ.ธนบุรี จัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวัจัยระดับชาติ 2559
 •    ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 6
 •    ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ปอมท. และการวิจัยระบบการศึกษาไทย ประจำปี 2559
 •    กิจการเพื่อสังคม (Social enterprise) ในบริบทนานาชาติ:บทบาทสถาบันอุดมศึกษา
 •    ขอเชิญส่งบทความหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่
 •    ประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยประเภทบัณฑิตศึกษา ปี 2560
 •    เชิญร่วมงาน "มหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา (IP Fair 2016)"
 •    สกอ. รับข้อเสนอโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยไปปฏิบัติงานกับภาคอุสสาหกรรม