นายปรัชญา ไชยวงศ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ติดต่อโทร. 053-88-5957