แสวงหานักวิจัยร่วมโครงการ
  • ดร.ซาซีนดรัน พอลิกาดาวัธ(Dr.Saseendran Pallikadavath) อาจารย์และนักวิจัย จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพอร์ตสมัธ มีความประสงค์จะหานักวิจัยเครื่องข่าย 2-3 คน เพื่อทำโครงการวิจัยร่วมกัน โดยจะขอรับการสนับสนุนทุนจากแหล่งทุนในสหราชอาณาจักรในอีก 6 เดือนข้างหน้า ซึ่งประเด็นที่หน้าสนใจได้แก่ การย้ายถิ่นฐานระหว่างประเทศ-ชายหรือหญิง และระบบสุขภาพ - สาธารณะสุขชุมชน สุขภาพแม่และเด็ก การวางแผนครอบครัว วิทยาศาสตร์ประชากร และวิทยาศาสตร์ประยุกต์

     

    รายละเอียดเพิ่มเติม โทร 064-0051-207 อีเมลล์ matthew.biggs@port.ac.uk