ม.นเรศวร จัดอบรมการใช้โปรแกรม R เพื่อการวิจัย รุ่นที่ 2
  • มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดอบรมการใช้โปรแกรม R เพื่อการวิจัย รุ่นที่ 2 วิทยากรโดย ดร.สัมพันธ์ เนตยานันท์ อาจารย์ประจำภาควิชาบริหารธุรกิจ ผู้เช่ยวชาญด้านการใช้โปรแกรม R ในระหว่างวันที่ 30 -31 กรกฎาคม 2559 ณ ห้อง 212 อาคารปราบไตรจักร 2 โดยมีค่าลงทะเบียนท่านละ 2,500 

     

    กำหนดการ (คลิก)

     

    ใบสมัคร (คลิก)