มรภ.ธนบุรี จัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวัจัยระดับชาติ 2559
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา และโครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

  จัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 2559 เรื่อง “การวิจัยรับใช้ชุมชน สร้างสังคมฐานความรู้”

   

  วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559 

  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานครฯ

  รายละเอียดเพิ่มเติม (คลิก)