ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ปอมท. และการวิจัยระบบการศึกษาไทย ประจำปี 2559
  • ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ไดกำหนดจัดประชุมวิชาการ ปอมท.ประจำปี 2559 เรื่อง "ปรับทัศนคติอย่างไร ให้อุดมศึกษาไทยอยู่รอด" การประกาศเกียรติคุณผู้ได้รับการยกย่องให้เป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ และการนำเสนอผลงานวิจัยจากงานประจำและการวิจัยในชั้นเรียนในหัวข้อ "การวิจัยระบบการศึกษาไทย" ในวันที่ 24-25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมนงนุช การ์เด้น รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี

     

    อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaieduresearch.com